Rozhlasový či televizní poplatek u podnikání

Rozhlasový či televizní poplatek u podnikání.
Další z povinností podnikatelů a právnických osob je registrace a placení poplatků za držení rozhlasového a televizního přijímače.

Rozhlasový a televizní poplatek – často se na tuto povinnost zapomíná.

Rozhlasový poplatek:

Rozhlasový či televizní poplatek. Právnické a podnikající fyzické osoby mají povinnost platit rozhlasový poplatek ve výši 45 Kč měsíčně za každý rozhlasový přijímač, který vlastní nebo déle než 1 měsíc užívají.

Co je to rozhlasový přijímač? Je to např. rádio, autorádio, počítač či notebook s FM/DBM- T tunerem, TV.

Poplatníci hradí rozhlasové poplatky čtvrtletně, pololetně nebo ročně, a to trvalým příkazem nebo jednotlivými příkazy z bankovního účtu do 15. dne prvního měsíce zvoleného období.

Nový poplatník je povinen přihlásit se k placení rozhlasových poplatků do 15 dnů od nabytí přijímače či přijímačů. Pro registraci rozhlasového poplatku využijte stránky Českého rozhlasu.

Místem pro oznamování změn a přihlašování poplatníků je přímo Český rozhlas.
Při porušení povinností poplatníka, vymezených zákonem č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, je provozovatel vysílání oprávněn předepisovat přirážky ve výši 1000 Kč nebo 5000 Kč.
Rozhlasový či televizní poplatek
Televizní poplatek:

Poplatníkem televizního poplatku je podle zákona č.348/2005 Sb., právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající, která je vlastníkem televizního přijímače. Poplatek se platí z každého televizního přijímače. Poplatník, který v rámci podnikání vyrábí, opravuje nebo prodává televizní přijímače, platí poplatek pouze z takového počtu přijímačů, kolik má provozoven.

Poplatek je splatný do 15. dne prvého měsíce každého kalendářního čtvrtletí. Termíny splatností televizního poplatku:

čtvrtletí I. do 15.01.
čtvrtletí II. do 15.04.
čtvrtletí III. do 15.07.
čtvrtletí IV. do 15.10.

Poplatník je povinen oznámit České televizi veškeré změny související s evidencí poplatníka a televizního přijímače, například změnu počtu přijímačů, změnu obchodního jména, změnu adresy, a to do 15 dnů ode dne jejich vzniku. Tato oznamovací povinnost a lhůta se vztahuje i na odhlášení přijímače z evidence.

Přihláška k platbě televizního poplatku, změny v evidovaných údajích i odhláška se provádí vyplněním příslušného tiskopisu a jeho zasláním přímo České televizi ( Česká televize – televizní poplatky, Kavčí hory, 140 70 Praha 4). Příslušné formuláře je možné získat stažením z této stránky, nebo Vám jej na vyžádání (tel. 261 133 885, poplatky@ceskatelevize.cz) zašlou poštou. Přihlásit se rovněž můžete on-line.

Po obdržení vyplněné přihlášky zašle Česká televize poplatníkovi zpět informaci o přiděleném variabilním symbolu (VS) pro platby televizního poplatku a datum, od kdy má televizní poplatek platit přímo České televizi.

Televizní poplatek se platí bezhotovostně na účet České televize, č.ú. 8029-180 006 0583 / 0300 (IBAN: CZ40 0300 0080 2918 0006 0583) pod variabilním symbolem přiděleným při přihlášení Českou televizí.

Je tedy na každém podnikateli, či jednateli právnické osoby, zda má své povinnosti splněné a hradí správnou výši. Rozhlasový či televizní poplatek musí být uhrazen včas a ve správné výši. 

Rozhlasový poplatek za používání vozidel pro podnikání je jedna povinnost a další je vedení knihu jízd více info: kniha jízd.

Rozhlasový či televizní poplatek je jedním z mnoha poplatků, který musí podnikatelé hradit.

 

Publikováno: 26. 11. 2018
Razítko Trodat Professional 5480 má textovou desku, kde je možno umístit vlastní text. Dále je na razítku nastavitelné...
Razítko Trodat Printy 4910, černá barva, je vhodné na cesty a do provozu. Všude tam, kde potřebujete mít razítko vždy...
Molitanový váleček a vanička jsou určeny pro nanášení barvy na dřevěná razítka větších rozměrů, pro které...
Oboustranně několikrát natíraný, bezdřevý, bílý, křidový papír. Vyniká vysokou bělostí a hladkým povrchem....
Rotační vizitkář obsahuje v balení 225 pouzder pro uložení 450 ks vizitek a plastový abecední rejstřík...
Černý vizitkář na 72 ks vizitek. Obal je vyroben z kůže. Na vizitkáři je kovová přezka, do které je možno...

Warning: XMLReader::XML(): Empty string supplied as input in /data/web/virtuals/45266/virtual/www/wp-content/themes/auditweb/ProductReader.php on line 12

Warning: XMLReader::read(): Load Data before trying to read in /data/web/virtuals/45266/virtual/www/wp-content/themes/auditweb/ProductReader.php on line 13
Barva Coloris121 P je rychleschnoucí, pigmentovaná barva na solventní bázi, která je určena pro značení dobře...
Barva Coloris 4000 P Metalic je barva na vodní bázi, rychleschnoucí, pigmentovaná pro universální použití. Metalický...
Rychleschnoucí barva určena speciálně pro značení plastů. Vhodná zejména pro značení elektronických desek s...