Používáte firemní vozidlo pouze k firemním účelům?

Používáte firemní vozidlo pouze k firemním účelům?

Pokud používáte firemní vozidlo pouze k firemním účelům jsou veškeré náklady spojené s provozem daňovými náklady (odpisy majetku, nákup pohonných hmot, opravy a údržba vozidla, parkovné, nájem parkovacích míst…) Rovněž si můžete v plné výši uplatnit odpočet DPH z těchto plnění. Dokladem o tom, že vozidlo používáte jen k firemním účelům je správně vedené kniha jízd, doložené doklady o nákupu pohonných hmot.

Pokud používáte firemní vozidlo i k soukromým účelům jsou veškeré náklady kráceny poměrem k soukromým jízdám, které musíte evidovat v knize jízd. Vaší povinností je tedy vést knihu jízd, kde uvádíte jak firemní, tak soukromé jízdy. Dokládat nákup pohonných hmot a měsíčně přesně vyúčtovat pracovní a soukromé jízdy.

Pokud je zaměstnanci poskytnuto motorové vozidlo i pro soukromé účely jedná se o nepeněžní příjem zaměstnance dle §6 odstavce 6 zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. dojde k navýšení hrubé mzdy o 1% ze vstupní ceny vozidla včetně DPH za každý i započatý měsíc. Vstupní cenou vozidla se rozumí cena, použitá pro účely daňového odepisování (zpravidla pořizovací cena). Stále se vychází z pořizovací ceny vozidla, bez ohledu na již provedené odpisy. Cena se tedy celou dobu, kdy je vozidlo poskytnuto nemění.

Pro zaměstnavatele to znamená, že uhradí navíc 34% z pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojistné z ceny vozidla. Konktrétně při ceně vozidla za 1 mil. Kč včetně DPH uhradí navíc 3 400 Kč měsíčně.

Pro zaměstnance to znamená, že uhradí navíc pojistné na sociální zabezpečení, zdravotní pojistné a vyšší zálohu na mzdu ve výši 3 275 Kč měsíčně.

Není rozhodující, zda zaměstnanec skutečně vozidlo využívá, ale zda ho má k dispozici každý měsíc.

Zaměstnanec musí hradit poměrnou část nákladů na pohonné hmoty, dle soukromě ujetých kilometrů. To znamená, že při odevzdání docházky za každý měsíc, odevzdá také přehled ujetých kilometrů pro firemní a soukromé účely a část nákladů na nákup pohonných hmot za své soukromé jízdy uhradí zaměstnavateli.

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že soukromé použití vozidla je nejen finančně nákladné pro obě strany, tak značně administrativně náročné především pro zaměstnavatele.

carsSoukromé využívání firemního majetku z pohledu daně z přidané hodnoty.

Dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v § 14 odst. 3 písmene a) je uvedeno, že za poskytnutí služby za úplatu se mimo jiné považuje poskytnutí služby pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností. Jedná se např. o využití obchodního majetku pro osobní spotřebu plátce nebo jeho zaměstnanců, pokud byl u tohoto majetku uplatněn odpočet daně.  V praxi to znamená, že při nákupu vozidla, které bude použito i pro soukromé účely se nárok na odpočet DPH přiměřeně krátí. U vozidla, kde je pořizovací hodnota 1 mil. Kč včetně DPH a předpokládaná osobní spotřeba v poměru 20 %, neuplatněná část DPH činní 34 720 Kč.

Doporučujeme mít problematiku používání nejen firemních vozidel, ale i dalšího majetku firmy řádně evidováno.

Máte-li ve firmě vozidla, je dobré mít jasně stanoveno, že vozidla nejsou používána k soukromých účelům nebo jednotliví zaměstnanci mají podepsanou smlouvu o užití konkrétních vozidel.

Doklady k použití vozidla, ať již používané jen firemně či soukromě, naleznete v sekci ke stažení.

Publikováno: 31. 5. 2017

Samonamáčecí razítko Shiny Printer Line S-310A s textovou deskou, pod kterou jsou umístěny dvě stavitelné datumovky....
Nejprodávanější samonamáčecí plastová razítka Trodat Printy 4912, ohnivě červené barvy. Optimální razítko pro...
Textové razítko Shiny Printer Line S-5515. Rozměr otisku je max. 15 × 15 mm. Razítko je tak vhodné např. pro...
Rotační pořadač na vizitky (vizitkář) obsahuje 225 fóliových kartiček k uložení 450 ks vizitek a abecední...
Rotační pořadač na vizitky (vizitkář) obsahuje 225 fóliových kartiček k uložení 450 ks vizitek a abecední...
Praktický černý vizitkář na 72 ks vizitek. Obal je vyroben z kůže. Na vizitkáři je kovová přezka, do které je...

Warning: XMLReader::XML(): Empty string supplied as input in /data/web/virtuals/45266/virtual/www/wp-content/themes/auditweb/ProductReader.php on line 12

Warning: XMLReader::read(): Load Data before trying to read in /data/web/virtuals/45266/virtual/www/wp-content/themes/auditweb/ProductReader.php on line 13
Barva Coloris Berolin Ariston P je odolná vůči praní a čištění pomocí solventních čisticích prostředků, které...
Barva R 9 má extrémně všestranné použití. Je vhodná jak pro manuální razítkování, tak pro využití ve...
Barva na olejové bázi je určena pro kovová, paginovací a číslovací razítka. Složení barvy nezpůsobuje korozi...